Hyrlösningar

 

Den enda partnern du behöver för alla dina temporära behov av värme, ventilation och luftkonditionering

Trane Rental Services vilar på en fast grund. En väl sammansatt utrustningspark ger förutsättningar för ett brett användningsområde avseende prestanda och kapacitet. Kunder som behöver temporär kylning eller uppvärmning kan lita på att få en säker lösning som motsvarar deras specifika behov, oavsett om dessa är planerade eller ej.

Extrakapacitet
En kostnadseffektiv lösning när det krävs extrakapacitet för att möta säsongsbetingad eller varierande produktionsefterfrågan, eller för att hantera en brådskande order.
Typiska branscher: plast-, läkemedels-, fordons- och livsmedelsindustrin.

Säsongskylning
Tilläggskylning för att säkerställa en konstant inomhustemperatur.
Typiska tillämpningar: fabriker, lager, detaljhandel och kontor.

Nödfall
Uthyrning på begäran när det oväntade händer och en snabb lösning krävs.
Typiska fall: haverier, naturkatastrofer, omlokalisering av verksamhet och tillfällig lagring.

Planerad användning av tillfällig utrustning
Gör att du slipper tidspressen som är förknippad med att få tillbaka det primära systemet för klimatstyrning. Med ett hyrsystem kan kontinuerlig kylning säkerställas i samband med byte av utrustning eller planerat underhåll.

Evenemang och särskilda tillfällen
Tillfällig uppvärmning och kylning i samband med specifika evenemang.
Typiska tillämpningar: utomhusrinkar och luftkonditionering vid särskilda evenemang.

Beredskapsplanering
En beredskapsplan för kyltillämpningar kan minska riskerna och säkerställa att driften av kritiska verksamheter upprätthålls i samband med nödsituationer eller katastrofer.
Typiska tillämpningar: sjukhus, industrianläggningar, datacenter.