Ring 08-556 134 50 nu för att hyra en enhet

 

Produktutbud för uthyrning av klimatsystem

Urvalslista0
E-post

Kylkapacitet  (kW)

CGAT
Luftkylda kylaggregat med scrollkompressor

TTKW
Lågtemperaturskylaggregat

Conquest VGA/CGAX
Luftkylt kylaggregat med scrollkompressor

CGAM/CGAN AquaStream™ 3G
Luftkylda kylaggregat med scrollkompressor

CGWN
Vattenkylda kondensorlösa kylaggregat i enhetsutförande med scrollkompressor

RTAD
Luftkylda skruvkylaggregat

RTAC-serien R™
Luftkylda skruvkylaggregat

Sintesis RTAF
Luftkylt skruvkylaggregat

Stealth RTAE
Luftkylt skruvkylaggregat

RTHD evo-serien R™
Vattenkylt skruvkylaggregat

Uppvärmningskapacitet  (kW)

CXA
Reversibel luft/vatten-scrollvärmepump

Conquest CXAX
Luft/vatten-scrollvärmepump

CXAM/CXAN AquaStream™ 3G
Reversibel luft/vatten-scrollvärmepump

Luftflöde  (m3/h)

CCTA-CCTB för skräddarsydda tillämpningar
Luftbehandlingsaggregat

CCEB för skräddarsydda tillämpningar
Luftbehandlingsaggregat

Kylkapacitet  (kW)

Voyager II

Airfinity

Voyager III

Huvudeffekt  (kVA)

Generatorer

Små enheter  

Lastbordspumpar

Lastbordsvärmeväxlare

Lastbordsvärmare

Mobil vattenkyld luftkonditioneringsenhet av splittyp

 

 

Ring 08-556 134 50 nu för att hyra en enhet