Uthyrning för plastindustrin

Kylning och värmeextraktion

Kylning och värmeextraktion är av yttersta vikt i din bransch. Kylning är avgörande för produktionsmaskiner och nödvändigt för att förkorta cykeltiden. Kondenserade termoplastiska material (polypropen, nylon och PET) måste kylas för att stelna.

Å andra sidan måste stora mängder värme extraheras från materialet och från produktionsmaskinerna, såsom för kylning av det vatten som används vid stelning av pressad plast.

Eventuella avbrott i kylningen får stor inverkan på driftsäkerhet och effektivitet. Resultatet kan bli produktionsförlust och sämre produktkvalitet.

Tranes uthyrningsexpertis för plastindustrin

När planerade driftstopp, nödsituationer eller produktionstoppar inträffar har Trane Rental Services den kompetens och utrustning som behövs för att avsevärt minska riskerna under plastproduktionen:

  • Trane levererar tillförlitliga och kostnadseffektiva hyrlösningar för plasttillverkningsanläggningar med varierande designkomplexitet, så att du kan bibehålla den klimatsystemskapacitet du behöver.
  • Tranes ingenjörer arbetar tillsammans med din personal för att göra en ingående bedömning av dina behov.
  • Leverans och installation av all hyrd utrustning planeras så att den kan integreras sömlöst i din verksamhet.

Sök efter mer produktmaterial: Litweb

Ring för att hyra en enhet nu

08-556 134 50