Uthyrning för hotellbranschen

Bekväma och välkomnande hotell

Ett hotells rykte beror på hur välkomna och bekväma gästerna känner sig under sin vistelse. Klimatsystemet är nyckeln till att upprätthålla gästernas komfort. Rätt miljö kan endast åstadkommas med rätt temperatur och luftfuktighet samt frisk luft, oavsett förhållandena utomhus. Detta kan vara svårt att uppnå i alla de olika utrymmena såsom hotellrum, bankettsalar och restauranger. Ett klimatsystem som inte fungerar som det ska är helt enkelt oacceptabelt eftersom det äventyrar kundernas tillfredsställelse och du riskerar att förlora din verksamhets goda anseende och lönsamhet.

Tranes uthyrningsexpertis för hotellbranschen

När planerade driftstopp, nödsituationer eller säsongstemperaturtoppar inträffar har Trane Rental Services kompetensen och utrustningen att minimera risken för att gästerna och personalen inte har det bekvämt. Trane levererar flexibla och kostnadseffektiva hyrlösningar för hotell med varierande designkomplexitet, så att du kan bibehålla den klimatsystemskapacitet du behöver.

Sök efter mer produktmaterial: Litweb

Ring för att hyra en enhet nu

08-556 134 50