Uthyrning för hälso- och sjukvård

Hygieniska, bekväma och trygga miljöer att återhämta sig i

I en vårdmiljö behövs de allra högsta standarderna för värme, kyla och luftkvalitet. Varje avdelning måste uppfylla stränga krav på infektionskontroll och sjukdomsbehandling, liksom för patienternas och personalens bekvämlighet.

Tranes uthyrningsexpertis för hälso- och sjukvården

När planerade driftstopp eller nödsituationer uppstår har Trane Rental Services den kompetens och utrustning som behövs för att avsevärt minska risken för patienter och personal. Trane levererar tillförlitliga och kostnadseffektiva hyrlösningar för hälso- och sjukvårdsanläggningar med varierande designkomplexitet, så att du kan bibehålla den klimatsystemskapacitet du behöver.  

  • Uppfyll målen för infektionskontroll och sjukdomsbehandling såväl som kraven på bekvämlighet från patienter och personal.
  • Styr temperatur, luftfuktighet och sterilfiltrering.
  • Patienter återhämtar sig snabbare i en korrekt kontrollerad miljö
  • Minska riskerna vid planerade driftstopp eller vid nödsituationer.
  • Driftssäkra och kostnadseffektiva hyrlösningar.
  • Utföranden på olika nivåer.
  • Grundlig bedömning av verksamhetens krav.
  • Den hyrda utrustningen integreras smidigt i verksamheten.

Sök efter mer produktmaterial: Litweb

Ring för att hyra en enhet nu

08-556 134 50