Chiller Plant Manager

Sterowanie podzespołami systemu przy ich największej wydajności powoduje skrócenie czasu eksploatacji. W ten sposób zużycie energii zostaje zredukowane nawet o 20% przy jednoczesnym zwiększeniu żywotności podzespołów. System przesyła również powiadomienia użytkownikom o zbliżających się planowanych przeglądach. 

Cechy

 • Sterowanie wyposażeniem: agregat, pompa, wieża
 • Zwiększenie wydajności agregatu
 • Redukcja czasu pracy sprzętu
 • Dopasowanie wydajności agregatu do obciążenia chłodniczego

Korzyści

 • Graficzny interfejs operatora systemu
 • Standardowe drzewo nawigacji służące szybkiemu dostępowi
 • Przywracanie ustawień po awarii
 • Rotowanie agregatów
 • Zaprogramowane konserwacje
 • Sterowanie zdalne i system alarmowy
 • Monitoring przez operatora Chiller Plant Control

Wyszukaj dodatkowe materiały dotyczące produktów: Litweb

Formularz kontaktowy