Διόρθωση συντελεστή ισχύος

Η διόρθωση συντελεστή ισχύος της Trane προσφέρει μια άμεση λύση εξοικονόμησης κόστους σε επιχειρήσεις που πρέπει να πληρώνουν πρόσθετα τέλη για την κατανάλωση άεργου ισχύος. Η εγκατάσταση μειώνει την άεργο ισχύ και αυξάνει το συντελεστή ισχύος. Η διόρθωση του συντελεστή ισχύος βελτιώνει επίσης την αποδοτικότητα διανομής ρεύματος του συστήματος κρύου νερού και αυξάνει την ικανότητα του κλάδου μέσω της μείωσης των απωλειών ισχύος.  

Χαρακτηριστικά

  • Μείωση άεργου ισχύος
  • Βελτίωση της ποιότητας ισχύος: Η διόρθωση συντελεστή ισχύος ελαχιστοποιεί τις πτώσεις τάσης στο σύστημα
  • Βελτιωμένος συντελεστής ισχύος στο 0,95 με πλήρες φορτίο

Πλεονεκτήματα

  • Μείωση κόστους ενέργειας: εξοικονομήστε έως 8% στο κόστος ενέργειας από τα ψυκτικά συγκροτήματα
  • Αύξηση της ικανότητας διανομής του συστήματος: Η διόρθωση συντελεστή ισχύος στο 0,1 βελτιώνει τη διαθέσιμη πραγματική ισχύ κατά έως και 14%
  • Εξασφάλιση ενός οικολογικότερου συστήματος
  • Συμμόρφωση με τοπικούς κανονισμούς

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα: Litweb

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας